Gynekologická ambulancia GYNFESA spolupracuje s těmito partnery:


    Nemocnica Bánovce n/Bebravou- Gyn. -pôr. odd.
   Gyn.- pôr.odd. Topoľčany

   Fakultná nemocnica Martin - gyn. pôr. klinika

   Gyn. -pôr- klinika Nitra

   Centrum asistovanej reprodukcie Iscare Martin

   Centrum asistovanej reprodukcie Helios Martin

   Gyn-fiv  Bratislava

   Cord blood center -centrum pupočníkových transplantátov

   Centrum fetálnej medicíny Profema Praha