Čo ponúka naša neštátna gynekologická ambulancia Gynfesa?   

    gynekologické preventívne prehliadky
    natívne a rozšírené kolposkopické vyšetrenia krčka maternice, vagíny a vonkajšieho genitálu
    odber sterov na cytologické vyšetrenie, vysokorizikové typy HPV a na kultivačné vyšetrenia
    diagnostika a liečba predrakovinových stavov na krčku maternice /viď jednodňová chirurgia/
    poradenstvo v rámci antikoncepcie
    hormonálna substitučná liečba a poradenstvo v období perimenopauzy
    liečba porúch menštruačného cyklu
    poradenstvo, diagnostika a liečba sterility
    folikulometria
    spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie
    abdominálne a vaginálne sonografické vyšetrenia s možnosťou dopplerovského merania prietokov v zistených patologických 
    útvaroch maternice resp. vaječníkov
    palpačné byšetrenie prsníkov
    v prípade operačnej liečby- sprosredkovanie operácie vo vybranej nemocnici

Tehotenská poradňa

    vedenie fyziologickej a patologickej tehotenskej poradne, ambulantná liečba patologickej gravidity, ultrazvukový skríning v I.  
    trimestri
    kombinovaný skríning v I. trimestri gravidity
    integrovaný skríning v II. trimestri gravidity
    morfologický ultrazvuk v 20. týždni
    na požiadanie 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie plodu so záznamom na CD/DVD , USB
    doplerovské sledovanie prietokov v III. trimestri
    kontrolné vyšetrenia po pôrode a po šestonedelí
    CTG- kardiotokografické vyšetrenie povinné u každej tehotnej pracientky v 37.týždni tehotnosti, alebo pri podozrení na
    predčasnú kontrakčnú činnosť pri hroziacom predčasnom pôrode
    laktačné poradenstvo
    zabezpečenie pôrodu vo vybranej pôrodnici