AMBULANCIA JE ZAZMLUVNENÁ SO VŠETKÝMI POISŤOVŇAMI.Lékar:     MUDr. Lucia Rákošová

Sestra:    Ľubica HudecováGynekologická ambulancia GYNFESA

Gen. Svobodu 3A/1830,

958 01 Partizánske


1.poschodie , č. dverí 104 a 105


Kontakt pre objednanie: 038/5372424 cez ordinačné hodiny alebo prostredníctvom e-mailu: gynfesa@gynfesa.sk .


Gynekologická ambulancia GYNFESA prijíma nových pacientov.


Ordinačné hodiny gynekologickej ambulancie GYNFESA:


Deň

Odbery

Vyšetrenia

Obedná 

prestávka

Vyšetrenia

Administratíva 

a sterilizácia

Pondelok

7:00 - 8:00

8:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:30

14:30 - 15:30

Utorok

7:00 - 8:00

8:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:30

14:30 - 15:30

Streda

7:00 - 8:00

8:00 - 11:30

12:00 - 12:30

12:30 - 14:30

14:30 - 15:30

Štvrtok

-

10:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 17:00

17:00 - 18:00

Piatok

7:00 - 8:00

8:00 - 12:00

-

-

-

Sobota

     vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacientky