AMBULANCIA JE ZAZMLUVNENÁ SO VŠETKÝMI POISŤOVŇAMI.Lékar:     MUDr. Lucia Rákošová

Sestra:    Bc.Mária SithovaGynekologická ambulancia GYNFESA

Gen. Svobodu 3A/1830,

958 01 Partizánske


1.poschodie , č. dverí 104 a 105


Kontakt pre objednanie: 038/5372424 cez ordinačné hodiny alebo prostredníctvom e-mailu: gynfesa@gynfesa.sk .


Ordinačné hodiny gynekologickej ambulancie GYNFESA:


Deň

Odbery

Prednostné 

vyšetrenie

Obedná 

prestávka

Prednostné 

vyšetrenie

Administratíva 

a sterilizácia

Pondelok

7:00 - 8:00

9:00 - 10:00

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 15:30

Utorok

7:00 - 8:00

9:00 - 10:00

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 15:30

Streda

7:00 - 8:00

9:00 - 10:00

11:30 - 12:00

-

-

Štvrtok

-

12:00 - 13:00

11:30 - 12:00

15:00 - 16:00

17:00 - 17:30

Piatok

7:00 - 8:00

9:00 - 10:00

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 15:30

Sobota

     vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacientky